Enneagram en astrologie

Hoofdindex


Navigatieframe

Index zonder frames


Je ziet een bekend politicus op de televisie en denkt: Tjonge, wat een spraakwaterval. Waar haalde die zijn wijsheid vandaan? Maar ik vroeg me ook wel eens af: Waarom beantwoorde hij of zij de gestelde vragen nog niet? Is dat zo moeilijk?

Mensen blijven altijd raadsels, maar het menselijk gedrag en de onderliggende motieven zijn door allerlei persoonlijkheidstheorieën beschreven met meer of minder succes. Ik beperk me hier tot het enneagram, een psychologisch en spiritueel systeem dat evenals de astrologie iemands valkuilen en groeimogelijkheden tracht te beschrijven aan de hand van niet twaalf maar negen mensentypen met allemaal weer een andere horoscoop.

Er zijn natuurlijk ook andere methoden om de veelheid aan karakters in een kader te plaatsen. Net zoals er veel aangeleerde, maar in wezen arbitraire geloven in iets bestaan. Want ieder mens die “de wereld” wil begrijpen moet nu eenmaal ergens mee beginnen. En dat zijn in de praktijk vooral de vooroordelen die u en ik (onze generatie) op school en van ouders meekregen. Zeg maar onze tijdgeest. En stond die in uw sterren geschreven of niet?

Omdat ik als twijfelaar - en dus niet als geaccrediteerd enneagramdeskundige of andere gecertificeerde betweter - niet zo goed ben in het typeren van mensen, besloot ik tijdens een spirituele crisis maar eens empirisch te onderzoeken of we via de astrologische manier van tijdmeting enneatypen konden voorspellen. En raar, maar waar, dat bleek veel vaker dan ik had verwacht het geval te zijn. Natuurlijke niet altijd, maar statistisch gezien wel veel vaker dan was verwacht. Hoe kon zoiets gebeuren? Dat werd mijn onderzoeksvraag.

Dat was het ook het uitgangspunt van de antieke filosoof Plotinus, wiens werk door zijn leerling Porphyrius gepubliceerd werd:

Plotinus is ongetwijfeld de grootste Griekse filosoof na Plato en Aristoteles. Hij werd in 205 nC. geboren in Egypte, studeerde tot zijn veertigste jaar in Alexandrië en vestigde zich daarna in Rome. Hij stierf in 270 in Minturnae in Campanië.
Tijdens zijn verblijf in Rome schreef hij in het Grieks 54 traktaten, naderhand gebundeld tot zes Enneaden, waarin hij zijn visie op de wereld ontvouwde. In de hogere, de intelligibile wereld onderscheidde hij het Ene (of het Goede) en de geest en de ziel die door het vermogen van het Ene waren verwekt. Onze wereld zag hij als een schitterende afbeelding daarvan. Het ik van de mens is zijn denkvermogen. Het streven van de mens is erop gericht door contemplatie een te worden met het Ene. Deze eenwording is Plotinus volgens zijn leerling vier keer te beurt gevallen.

Zie ook Plotinus - Enneaden:

Men heeft hem wel een Plato-dimidiatus genoemd, een gehalveerde Plato, vanwege de geringe interesse die Plotinus aan de dag legt voor de ontwikkeling van een eigen politieke filosofie.

Ik heb slechts een op statistiek gebaseerde empirische methode toegepast, want van de vele door mijn bestudeerde astrologieboeken werd ik niet veel wijzer. Het leek me net als de meeste theologische boeken slechts een oud bijgeloof te zijn dat alleen leek te werken voor een in astrologie gelovend publiek. Maar door de oude astrologische manier van tijdmeting statistisch gezien te correleren met gangbare enneagram typeringen heb ik een statistisch verband gevonden tussen het enneagram en de astrologie. De verbluffende resultaten van dit onderzoek wil ik graag met u delen.

Een eenvoudig verifieerbaar detail wil ik u alvast verklappen. Namelijk dat de beroemdste enneagramdeskundigen hun geboortedatum geheim hielden. De met synastrie bekende Helen Palmer beweerde zelfs dat ze net als Mozes een vondeling was met onbekende geboortedatum. En dat prikkelde mijn nieuwgierigheid enorm. Zie ook: Een lijst van bekende mensen met onbekende geboortedatum.

Verder viel me op dat enneatypen als generaties in de tijd verschijnen. Dat hangt astrologisch gezien samen met de stand van de trage buitenplaneten, maar die vondst kon ook op de toevallige Zeitgeist van een periode berusten. Maar vanwege dit gevonden feit kunt u aan de hand van iemands geboortejaar al heel aardig een enneaprofiel voorspellen. Want statistisch gezien hebben we met het enneagram vooral te maken met de effecten van langzame planeten. Die hebben een aantoonbaar effect op ons zielkundige gedrag.

Zie Dayscores en mijn bespreking van de generaties in Profiel. Of bestudeer voor de mundane geschiedenis van de enneagram mijn astrologische statistieken van The enneagram of places and countries part 2.

Voor de beschrijving van de enneatypen volgens de zelfbenoemde of ooit in iets geaccrediteerde enneagram experts verwijs ik u naar de Links naar enneagram sites. Maar besef wel dat iedere generatie maar een beperkte kijk op de wereld heeft en dat het cultuur-historische perspectief in een genormaliseerde enneagramtest ontbreekt. Want dat is net zoiets als de dagelijkse berichtgeving van de Russische staatstelevisie, waarin iedere objectiviteit ontbreekt. En dat kan er toe leiden dat een enneagram- of intelligentietest er in het ene land er heel anders uit zal zien dan in een ander land.

We zijn ons zelden bewust van de vele balken in ons oog die door onze conditionering, zelfcensuur en levensomstandigheden worden bepaald. We zien vooral de splinters in andermans oog, kleine verschillen tussen leeftijdstijdgenoten, maar hebben er geen idee van hoe anders mensen honderd jaar terug leefden en dachten. We snappen hun zienswijze eenvoudig niet. En dat resulteert in systematische bias, zoals wetenschappers vooroordelen tegenwoordig noemen.

Daarom zal een uit een hedendaagse enneagram test “gebleken” relatieve 5w4 Denker astrologisch gezien nog geen 5w4 Einzelgänger en rejection type van het gehalte Friedrich Nietzsche zijn. En dat ziet u terug in hun astrologisch bepaalde 5 en 4 scores terug. Ik berekende dan eerder een zich als een Denker presenterende attachment type 3w4 of 6w5. Maar geen vier of vijf uit andere tijden, toen mensen meer met fysiek overleven bezig waren dan met hun imago op facebook. Want dat waren toen heel andere tijden.

Maar ondertussen zitten de huidige door mij berekende vieren (twintigers) zonder enige vijf reflectie aldoor op hun mobieltje te kijken om te weten hoe de wereld in elkaar zit. De jeugd leest geen boeken meer. En daar maak ik me wel zorgen over, want het zijn de geaccumuleerde ervaringen van de mensheid en niet de meningen van populisten die er uiteindelijk toe doen. Een verdeel en heers tactiek werkt op uw gemoed in. Maar waar het om gaat is om een objectief onderscheid te maken tussen meer of minder kwaad in een onvolmaakte wereld.

Mens wordt eindelijk eens wakker! Ken uzelf. Heb uw naaste lief! We zijn allen vonken van Een G'd!Bach - Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 - Van Veldhoven | Nederlandse Bachvereniging

English pages

Enneagramscores of famous people based on astrological statistics

The enneagram of places and countries part 1 (- 1945)

The enneagram of places and countries part 2 ( 1946 - today)

Let Google translate this site

Dutch pages

Enneagramscores van beroemde Nederlanders en Vlamingen gebaseerd op astrologische gegevens: Enneagram berekeningen van bekende Nederlanders.

De documentaire serie Profiel en het enneagram: Voorbeelden van enneatypen.

Inleiding en uitleg: Hoe kwamen die statistieken tot stand?

Gebruik en interpretatie van de tabellen

Enneatypen vaststellen met behulp van astrologische gegevens

Enneatypen op televisie: Pavlov, Kijken in de ziel, Preek van het jaar, 24 uur met..

Enneatypen op televisie: Wie is de mol, Boer zoekt vrouw en Dr Ellen

Links naar enneagram sites

Westers en Soefi enneagram:Waar ging het die mystici nu eindelijk om?

Statistische bijlagen

Veel astrologen verklaren van alles, maar voorspellen weinig concreets. Ik ben geen geaccrediteerd astroloog of gevierd enneagram deskundige, maar vooral een kritisch empirisch onderzoeker naar de relatie tussen deze 12 en 9-tallige stelsels. Daarom baseerde ik mijn onderzoek en voorspellingen slechts op navolgbare statistiek en niet op enige bestaande theorie. Want het is de validiteit van de metafysische stellingen die ik juist wil onderzoeken.

Kan wat rationeel gezien onzin lijkt te zijn toch geopenbaarde waarheid worden? Was de metafysicus, numeroloog en musicoloog Pythagoras die stelde: Vier is alles, maar de som van 1 t/m 4 is 10/1 is waar het om gaat - een dwaas? Bestond er zowel een zichtbare causale wereld als een via getallen kenbare verborgen wereld zoals kabbalisten als Friedrich Weinreb (5w4) beweerden? Was de fysicus Isaac Newton (4w5) die de Differentiaalrekening bedacht een alchimist? Hoezo kunt u zinvol kunnen delen door bijna nul? Bevatte het numineuze van Rudolf Otto (5w4) toch een kern van waarheid? Waren de uitspraken van Mattheüs 5 dwaasheden? Of vormden ze de kern van ieder humanistisch geloof in iets dat ons allen overstijgt?

Dát soort vragen intrigeerden mij. En het viel me op dat die vragen naar het wezenlijke al door veel denkers voor mij waren gesteld. En dat waren niet de eerste de besten die op zoek gingen naar de verborgen innerlijke krachten in hun bestaan.

Welkom in de raadselachtige wereld van de getallenmystiek. Het is een esoterische verborgen en macabere wereld. Maar u kunt de in de getallen, tijd en taal (Erzählen ist zählen) verborgen wereld niet zomaar van u afschudden. Als we gebeurtenissen in de astrologische tijdmeting statistisch bestuderen blijkt er toch een soort ordening in de schepping. Zoals Prediker 3: 1-15 al aangaf: Alles heeft zijn tijd. Maar het blijkt heel anders in elkaar te steken dan u en ik geloofden.

Ik hoop met mijn op empirisch onderzoek gebaseerde statistieken te kunnen te bereiken dat enneatypeerders zich meer bewust worden van de tijd, plaats en mores waarin ze zijn opgegroeid. En voor zover hun geboortedag en plaats nog actief verbergen, wat eerlijker zullen zijn over de herkomst van “hun” tot psychologisme gereduceerde Sufi enneagram, waarover de onderzoekster van de originele bronnen Dr. Laleh Bakhtiar schreef:

The modern typological interpretation of the enneagram (by Riso, Ichazo, et.al.) does not originate from this primordial tradition and is in fact something quite different..

Maar waar ging het al die mensen dan wel om? En wat hebben al die mensen met elkaar gemeen? En waarom klikt die ene match op Lang Leve de Liefde wel en een andere weer niet? Met synastrie bekende astrologen zouden het misschien kunnen voorspellen, maar die kans kregen ze niet. Omdat ze niet wisten op welk uur al die personen geboren zijn.

Maar wat de op de vele details van uw unieke geboortehoroscoop lettende astrologen niet wisten - of domweg vergeten waren, is dat uw geboortejaar en geboorteplaats grote invloed hebben op het beleven van uw gesternte. Sociaal-demograven, internet giganten en politicologen kunnen u hierover van alles vertellen. Welk verhaal werkt voor een bepaalde bevolkingsgroep wel of niet.

Het was het voor mij een groot genoegen om in het televisieprogramma First Dates de al in 2010 door mij verwachte nieuwe generatie vieren aan te treffen. Want het leuke van dit niet door een vastgeroest script verzonnen reality programma is dat de deelnemers hun leeftijd bekend maakten. En door slechts iemands geboortejaar via Dayscores in te schatten weet u doorgaans al welk enneagram vlees (ego) u waarschijnlijk in de kuip hebt.

Daarover schreef ik in Enneagram en astrologie, een nog lopend onderzoek. En niet voor niets besloot ik met dat empirische onderzoek door te gaan. Want het met opzet niet door mij gepubliceerde op astrologische gebaseerde statistieken 2012 algoritme leverde me nogal wat verrassende uitkomsten op.

Maar dat voelt niet zo comfortabel aan. Want moet ik mijn bevindingen nu wel of niet publiceren? U vindt al mijn typeringen terug op het internet. Het behoorlijk scherp voorspellende 2012 algoritme houd ik vooralsnog geheim. Want ik wil niet dat internetgiganten of despoten ermee aan de haal gaan, voordat gewone burgers een beetje begrijpen hoe het werkt.

Het probleem van astrologen is dat hun door de eeuwen heen geaccumuleerde kennis nooit fatsoenlijk gedocumenteerd en geëvalueerd werd. Het gaat in de astrologische praktijk slechts over persoonlijke meningen en cultureel bepaalde aannames, zoals ook theologen hun theologisch werk baseren op wetenschappelijk gezien ongefundeerde heilige boeken. En dat geldt natuurlijk ook voor het door politici en regenten gekozen kortzichtige regeringsbeleid.

We zijn pas op de goede weg in een op grondwetten gebaseerde rechtsstaat als we ieders visie serieus nemen. Hoe malloot die soms ook klinkt. Maar wie iets stelt moet natuurlijk wel met een gedegen bewijsvoering aankomen. Want iets zomaar stellen en uw potentiële opponenten al bij voorbaat als kwaadaardig te bestempelen wijst slechts op listige vooringenomenheid.

Wat was het uiteindelijke doel van G'ds Schepping? Meer ruzie van elkaar tegen sprekende Uraniërs of meer mededogen en respect voor alle schepselen van G'd? Of anders een voorlopige empirisch gevonden tussenstand in een heetgebakerd door obsolete ideologieën gepolariseerd debat? Wat is de ultieme waarheid? Ik weet het niet, maar ik bestudeer wel graag alle gevonden feiten. Want die bepalen uiteindelijk de uitkomst van dat empirische debat. En waarom zouden we astrologische feiten dan willen negeren? Omdat die aanname niet past in uw nu eenmaal (daar doen geleerden niet meer aan) bijzondere bevooroordeelde empirische traditie? Maar wat weet u van een muon?

Waarom zou u net als mij en Jezus met zijn twaalf discipelen geen 153 vissen via Google's AI willen ontvangen. Of een onderzoek willen doen naar al eerder verricht statistisch astrologisch onderzoek naar het enneagram via de AI van Bing?Sjoerd VisserVOCES8: The Deer's Cry - Arvo Pärt

VOCES8: Sleep by Eric Whitacre

The evening hangs beneath the moon,
A silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon.


Upon my pillow, safe in bed,
A thousand pictures fill my head.
I cannot sleep, my mind’s a-flight;
And yet my limbs seem made of lead.


If there are noises in the night,
A frightening shadow, flickering light,
Then I surrender unto sleep,
Where clouds of dream give second sight,


What dreams may come, both dark and deep,
Of flying wings and soaring leap
As I surrender unto sleep,
As I surrender unto sleep

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser