De astrodienst database (ADB)

Astrologie onderzoek
De Astrodienst database (ADB)
Rodden Rating
ADB categorieën

De database van astrodienst (ADB) staat sinds 12 maart 2009 online. Het project is opgezet door de Amerikaanse astrologe Lois Rodden, die als data collector samenwerkte met andere verzamelaars van geboortedata zoals de Nederlandse journaliste Selma Schepel. De database werd gedigitaliseerd voor onderzoek door ISAR en later door Mark McDonough als AstroDatabank software verkocht. In 2008 werden de software en data aan Astrodienst verkocht.

Rodden Rating

> Top <

De database hecht veel waarde aan correcte geboortedata. Zogenaamde Rodden Ratings bepalen de kwaliteit ervan. Maar die kwalitatieve standaard zegt niets over de precisie van de geboortetijd. Het gaat om de betrouwbaarheid van de bron. En zowel bron als tijd zijn zelden 100% betrouwbaar.

Dubbel accurate AA geboortetijden zijn gebaseerd op de geboorteakte uit het gemeente archief , aantekeningen uit de familiebijbel of een babyboek. Ze komen dus typisch uit de eerste hand en zijn als het goed is meteen na de geboorte al vastgelegd. Maar het is wel prettig als citaten van AA burgerlijke stand geboortetijden vanuit meerdere bronnen bevestigd kunnen worden. En dat was het geval bij de magisch realistische schilder Pyke Koch:

Schepel quotes the archive of Wigholt Vleer in Sterrentijd 24 (1 Dec 1991) for the BS.
Svi checked it and found "half een s' nachts" in the online Municipal Archive of Ubbergen.
Koch, Pieter Frans Christiaan (1901-1991): KNAW biography

Bij de aangifte van een kind overlegt de ouder een verklaring van de geboorte van het kind af die door het ziekenhuis of de verloskundige is opgesteld. De daarop vermelde geboortetijd wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteakte vermeld. Maar omdat zo'n schriftelijke verklaring niet per se nodig is bij de aangifte van een kind, kunnen ouders de gemeente ook belazeren. Daar zijn verschillende gevallen van gedocumenteerd in de ADB. Een goed voorbeeld is de geboortedag van Louis Couperus:

Sy Scholfield quotes "De man met de orchidee: Het levensverhaal van Louis Couperus" by Albert Vogel (Nijgh & Van Ditmar, 1973), p. 25: "Op het aangiftebiljet van de Burgerlijke Stand staat dat Louis Marie Anne geboren was om twaalf uur 's nachts op de tiende juni. Dit geeft tot onduidelijkheid aanleiding: hij werd geboren in de nacht van negen op tien juni om twaalf uur onder het sterreteken de Tweelingen. Couperus' geboortehuis op de Mauritskade 11 , een typisch patriciërshuis, geeft al aan dat de sociale status van het gezin hoog lag."
[Translation: the record at the Registry states that Louis Marie Anne was born at twelve o'clock at night on the tenth of June. This gives rise to confusion: he was born between nine and ten June at midnight under the zodiac sign Gemini. Couperus' birthplace was 11 Mauritskade indicating that the family held high social status.]
SVI comments: A print of the official birth record and its description can be found online: Louis Couperus: zijn geboorteakte, huwelijksakte en gezinskaart:. When one reads it literally "op den tienden dezer, des nachts ten twaalf uur" it clearly states that he was born 10 June 1863 at 12 PM. If it would have been 0h00 AM, the archive would use "des morgens".
But as Scholfield and Koppejan note, his more recent biographers H. de Hoogh Castell and Albert Vogel state that he actually was born in the evening of 9 June 1863, shorty before midnight. His biographers also mention that Couperus celebrated his birthday twice, on the 9th and 10th of June. As the reason for the choice of the parents they give, that their tenth child, born on the 9th of June, had died two years before and they did not want to disturb her birthday.
But actually genealogieonline.nl mentions a Maria Catharina Eleonora Couperus, born 10 June 1861, that died early (23 April 1862), according to Henri van Booven even on her birthday (10 June 1861). His Het geslacht Couperus states:
"Op denzelfden maanddatum waarop het jongste kind, Maria (Catharina Eleonora), den 10en Juni (1861) gestorven was, werd Louis, Marie Anne Couperus, twee jaren later (1863) in dat huis geboren. Er bestond eerst eenigen twijfel aangaande het juiste tijdstip van zijn geboorte en wel of deze in den nacht van den 9en op den 10den, voor het middernachtelijk uur, of daarna geschiedde. Na een onderzoek bleek de geboorte op den 10en te hebben plaats gehad. Couperus zelf had dikwijls schertsend gezegd dat het op den 9en moest gebeurd zijn, aangezien het cijfer 9 in zijn leven altijd een groote rol speelde, en er vele belangrijke gebeurtenissen in zijn bestaan op den 9en eener maand plaats vonden. Deze laatste zoon werd aldus gedoopt naar de voornamen der drie, op de Prinsegracht, jong gestorven zusjes: Louise, Johanna en Maria."
It translates as: "On the same day of the month, as the youngest child, Maria (Catharina Eleonora), the June 10th (1861) had died, was Louis, Marie Anne Couperus, two years later (1863) born in that house. There was first some doubt about the exact time of his birth and whether it was in the night of the 9th on the 10th, before or after the midnight hour. An investigation revealed that the birth would have taken place in the 10th. Couperus himself often jokingly said that it must have happened on the 9th, as the figure 9 in his life always played a great part, and there were many important events in his life happening on the 9and of the month. The last son was baptised according to the names of the three, on the Prinsengracht, young died sisters: Louise, Joanna, and Mary."
Conclusion: Municipal Archive gives a clear 10 June 1863 at 12:00 PM (Asc Piscus). But his biographers supposed on wrong grounds 10 June 1863 at 00:05 AM (Asc Piscus) or even 9 June 1863 at 11:55 PM (Asc Aquarius), the times Couperus believed in.

Dat laatste klopt niet, maar 9 juni 1863 om 11h45 PM zou wel een Waterman ascendant moeten opleveren. Het bovenstaande geval heb ik met opzet ruim geciteerd, omdat het aangeeft dat het stempel AA betrouwbaar, ook niet alles zegt. Het is daarom altijd belangrijk om bij de bronvermelding (Source Notes) man en paard te noemen. Zo is het goed te weten dat de deftig klinkende pennaam H. de Hoogh Castell een pseudoniem van Rico Bulthuis was:

In an interesting interview with Rob Nanninga (Een nuchtere romanticus. De occulte avonturen van Rico Bulthuis) published in Skepsis 1994, he would say that his astrology books were more profitable than all of his psychological novels. He first published them under the pen-name Hans De Hoog Castell (Hans the High Castle), that were introduced by a critical comment from writer Rico Bulthuis. Later (3th edition), he published them under his own name as the Dutch writers Simon Vestdijk and Jan-Gerard Toonder had already written about astrology without reputation damage. He cited the eminent writer and Emily Dickinson translator, Simon Vestdijk, that it took him three years to get acquainted with astrology and six years to get rid of it. Bulthuis had the same experience.

Hoewel AA geboortetijden doorgaans een betrouwbare bron hebben, kunnen ze onnauwkeurig zijn. Want het zijn slechts afgeronde tijden en in de 19e eeuw werd er op een heel uur afgerond. Dan kan zo iemand om 13:00 uur geboren zijn, maar ook een half uur eerder of later. Zoals de discussie rondom de geboorte van Louis Couperus al aangeeft, kan het dan ook om een andere geboortedag gaan. Maar hoewel het dan voor een leek om een grove fout gaat, maakt een minuut voor of na middernacht voor de geboortehoroscoop niet zoveel uit.

Bij Couperus staat de tijd nu als 10 June 1863 at 23:59 (= 11:59 PM ) aangegeven. Daar is voor gekozen omdat de tijd 10 June 1863 at 24:00 in de database alleen als 11 June 1863 at 00:00 AM ingevoerd kan worden. Die op zich correcte notatie zou hier voor nog meer verwarring zorgen omdat bronnen als de Wikipedia 10 juni 1963 als geboortedag vermelden. Dat laatste is insider informatie die voor niet leken uit de source notes af te leiden is.

Wist u dat de burgerlijke stand in Nederland door Napoleon ingevoerd werd? En dat dit te maken had met het achtste huis? Net als de vele volkstellingen van andere despoten uit het verleden? Lees het bekende kerstverhaal over de Geboorte van Jezus:

Het Joodse land maakte deel uit van het Romeinse rijk. Die volkstelling had eigenlijk maar één doel: het organiseren van een nieuwe belastingheffing, zodat de Romeinse keizer en de hooggeplaatste Romeinen hun luxueuze levensstijl konden bekostigen. Daarvoor moesten de onderworpen volken worden uitgeknepen.
De Romeinse keizer Octavius (een geadopteerde zoon van Julius Caesar) werd ook wel Augustus genoemd, dat de 'stralende' betekent. Hij werd achteraf door de Romeinen ook 'vredevorst' genoemd, omdat er gedurende zijn hele regeringsperiode geen oorlog was met omliggende volken. Dat is dus de keizer die in Lucas 2 is genoemd. Hij was de machtigste man op aarde, ook machtiger dan de vorige keizers van Rome.

Maar nu terug naar de praktische realiteit. In Jezus' tijd en vele eeuwen daarna beschikten vroedvrouwen nog niet over polshorloges, waren vrijwel alle mensen ongeletterd en werden geboortedata zelden correct geregistreerd. Later werden doopakten tegen betaling door de clerici geregistreerd, want dan kon u zich daarop beroepen voor het geval Petrus u de toegang tot de hemelpoort ondanks al uw aflaten en goede voornemens zou kunnen ontzeggen. Maar die doopakte achteraf leverde natuurlijk altijd een te late registratie van uw geboortetijd op.

Napoleon loste dat bij erfenissen en de belastingdienst - een al eeuwen bekende 8e huis kwestie - staatsrechtelijke probleem op door alle burgers te dwingen om de geboortedatum van hun unieke kinderen op te geven, zodat ze door ministeries als financiën en defensie opgeroepen konden worden om hun in tirannieke wetten vastgelegde plicht te doen. Dat zou hen wel beschaving bijbrengen.

Maar het heeft een tijd geduurd voordat

De grootste problemen liggen in potentiële 12 AM / PM kwesties (levert altijd een C tijd op) en in de onnauwkeurigheid van afgeronde tijden. In een onderzoek van 30.000 AA records bleken zo'n 36% van de ADB tijden op een heel uur afgerond te zijn (Uur:00), 15 % bevatten Uur:30 tijden en 6% bevatten Uur:15 of Uur:45 tijden. Het probleem is dat u niet kunt weten in welke mate een Uur:00 tijd afgerond is. Dat is dus een kwestie van kansberekening. Voor de 19e eeuw was afronding op het hele uur gebruikelijk, rond 1900 zien we ook half uur tijden en pas na de tweede wereldoorlog werden de door vroedvrouwen en huisartsen vastgelegde tijden veel preciezer vastgelegd. Want als de thuisbevalling te lang duurde moesten verloskundigen de moeder naar het ziekenhuis sturen. Om die reden werd een nauwkeurige tijdregistratie van de gebeurtenissen rondom de bevalling wettelijk verplicht. Een ziekenhuistijd van 1h00 is daarom in de USA in het jaar 1980 redelijk betrouwbaar te noemen, maar een geboortedag van 1-1-1980 is in sommige inheemse streken van Afrika beslist speculatief.

Het probleem van de onnauwkeurige geboortetijd impliceert dat een astroloog regelmatig een verkeerde horoscoop interpreteert. Met name de positie van de huiscuspen en de maan zijn gevoelig voor een verkeerde inschatting van de geboortetijd. Statistici die met grote getallen hebben werken daar relatief weinig last van, maar bij progressieve technieken geven missers in de geboortetijd van 4 minuten al een afwijking van een jaar bij de voorspelling. Om die reden worden geboortehoroscopen regelmatig gecorrigeerd, maar dat levert wel een C tijd op.

De afgeronde AA tijd uit het geboortearchief zou dan in de ADB vermeld moeten staan, met eventueel een vermelding van een gecorrigeerde geboortetijd onder het kopje Source Notes. Gerectificeerde geboortetijden krijgen altijd een C waardering. De reden is dat geen enkele rectificatiemethode bleek te werken. Bepaalde rectificatiemethoden konden op zijn best sommige astrologische zaken achteraf beter verklaren. Maar op hun voorspellende waarde komt het in de empirische praktijk toch steeds weer aan.

De A(accurate) tijden komen van de persoon zelf of van een bekende. Het kunnen dus ook van horen zeggen tijden zijn. Volgens mijn moeder was ik rond dat en dat uur geboren. Hoe betrouwbaar ze zijn, hangt dus weer wat af van de gevonden feiten en omstandigheden. En die behoren in Source Notes te staan. De Help:RR - Astro-Databank schrijft hierover:

Data as quoted by the person, kin, friend, or associate. These data all come from someone's memory, family legend, or hearsay. The quote may be substantiated by a qualifying statement such as, "My grandfather wanted me to be born on his birthday and my mother said that I almost made it. I was born three minutes before midnight." When the information comes from an astrologer's client, it is considered reliable, since a client is investing money for the astrologer's time and expertise. When the quote is from a public figure given in public, it may be questionable. Please keep in mind that public figures, especially politicians, answer a question in public to be accommodating; therefore, the time given may not be accurate. When the quote is from one of a group of people who were asked casually, it might be questionable. Rounded-off time such as 6 AM or midnight might also be questionable.

Zijn er tegenstrijdige A tijden beschikbaar dan degradeert de ADB editor de geselecteerde tijd naar C(cautious).

De B tijden zijn afkomstig van een biografie of autobiografie. Als de biograaf via het aktenummer aangeeft dat de gegevens uit het gemeentearchief afkomstig zullen zijn, worden ze terecht tot een AA tijd gepromoveerd. Ik hecht meer waarde aan B tijden dan aan A tijden, omdat de (auto)biograven en historici doorgaans meer op feiten georiënteerd zijn dan beroemde personen die iets over hun geboortetijd zeggen te weten. En dat kan een goede reden zijn om alleen met met de minder beschikbare AA en B tijden astrologisch onderzoek te bedrijven. Maar die toegenomen nauwkeurigheid door A en C tijden uit te sluiten levert weer een grotere bemonsteringsfout op.

De C(autious) tijden zijn altijd onbetrouwbaar, want ze vermelden geen bron. Het is op zijn best van horen zeggen informatie.

Caution, no source. These data are also listed as "OSNK, Original Source Not Known". They are undocumented data, often given in magazines or journals, with no source, or an ambiguous source such as "personal" or "archives." When a magazine, journal, or astrologer, is quoted without the original source of the information, the quote is a reference, not a source. There is no way to know if the datum is valid. If the person making the quote was proven unreliable in the past, any future quote automatically falls in the C category unless attributed to a specific source. Rectified data from an approximate birth time have a valid place in astrology and fall in the C category unless there are contradictory rectified times, which nudges it into DD.

Gerectificeerde tijden zonder bekende geboortetijd vallen onder de C categorie. Dat geldt ook voor geschatte geboortetijden op basis van uitspraken van bekenden die hun ascendent opgeven. Dan kan een tijd passend bij 15 graden van dat rijzende teken een redelijke schatting zijn. Opnieuw zullen de Source Notes hierover uitslag geven. Een opgave op twitter van een celebrity die dag, plaats en tijd opgeeft krijgt natuurlijk wel een A rating. Dan zal een screenshot van dat voorval naar Astrodienst opgestuurd moeten worden. Ontbreekt dat bewijs en is het bericht inmiddels niet meer te achterhalen, dan ligt een C-tijd meer voor de hand.

DD refereert naar dirty data. Het gaat om tegenstrijdige informatie zonder betrouwbare bron.

Two or more conflicting quotes that are unqualified. These data are offered as a reference in order to document their lack of reliability and prevent their being presented elsewhere as factual. They are often sincere attempts to find a birth time that have met with ambiguous results. In many cases, the presentation of Dirty Data leads to the discovery of an accurate source and the data are updated to a category of greater accuracy.

De geboortetijd van Barack Obama is een voorbeeld van een tijd die als DD begon, maar na publicatie van zijn geboortecertificaat AA werd. Maar toch probeerden racisten en republikeinen onder aanvoering van Donald Trump te stellen dat de in Hawaii geboren president geen echte Amerikaan was. Zie het Wikipedia artikel: Barack Obama citizenship conspiracy theories.

ADB categorieën

> Top <

Het treurige is dat astrologieboeken zich zelden om hun bronnen bekommeren. Ik bedoel nu niet de in boeken vermelde geboortetijden van bekende personen, maar de interpretaties ervan. Kwam u ooit een astrologie boek tegen waarin vermeld werd dat bepaalde zonnetekens meer aangetroffen werden onder bepaalde beroepsgroepen? En op basis waarvan? Met vermelding van het onderzoek? Ik niet. Wat ik wel tegen kwam waren op astrologisch symbolisme gebaseerde verwachtingen. Maar daar zegt de ADB terecht over: Caution, no source.

Toch is serieus astrologisch onderzoek wel degenlijk uit te voeren. In dit artikel gebruiken we ADB categorieën daarvoor. U ziet ze beschreven in Help:Category. Tijdens het invoeren van nieuwe data moeten de ADB redacteuren hun ingangen van een of meer categorieën voorzien. Sommige daarvan zijn goed te objectiveren, zoals het beroep en bepaalde publiek bekende data. Kenmerken die te maken hebben met de persoonlijkheid en of het privé-leven zijn meer subjectief. Maar daar kunt u rekening houden wanneer u de gevonden waarden onderzoekt en evalueert.

> Top <

Volgende hoofdstuk: Statistieken van ADB categorieën .